www.rafalbojanowski.pl

  • Sowy-1.jpg
  • Sowy-2.jpg
  • Sowy-3.jpg
  • Sowy-4.jpg
  • Sowy-5.jpg

ptaki

"Obiektyw aparatu fotograficznego,
jak oko mitycznego cyklopa,
jest wszechwidzące:
ukazuje nam cały, bogaty świat,
staje się naszym własnym okiem,
wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia."

Henryk Latoś 


Fotografia przyrodnicza to jedna z najpiękniejszych, ale i najbardziej wymagających dziedzin fotografii. To ciągłe poszukiwanie wymarzonego kadru, dające radość i zachwyt obcowania z dziką przyrodą. Głównym tematem moich prac  są  ptaki. Fotografie te, to efekt ciężkiej pracy, wielu godzin spędzonych w terenie na obserwacji, przygotowaniu miejsca do fotografowania, budowaniu kryjówek.

Prezentowane tu prace to niewielki fragment tego, co było mi dane zobaczyć. A na to, co udało się uwiecznić serdecznie zapraszam do galerii, którą postaram się regularnie aktualizować w nowe ciekawe ujęcia.

 


Facebook