www.rafalbojanowski.pl

Dudek

bocian czarny

W wiosenno letnim numerze Salamandry ilustracją do artykułu o czarnym odludku czyli bocianie czarnym została moja fotografia pokazująca upierzenie młodego osobnika.


<- Powrót

Facebook